Deklarace členů IZS a ozbrojených sil ČR

Jménem všech níže podepsaných členů integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR, tímto deklarujeme a svým podpisem stvrzujeme zásadní nesouhlas s povinnou vakcinací našich profesních skupin proti nemoci Covid-19. V rámci této deklarace též vyzýváme nastupující vládu k okamžitému zrušení vyhlášky č. 466 / 2021 Sb. ze dne 7. 12. 2021.

ÚVOD

My, příslušníci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil České republiky a některých dalších složek IZS, jsme slíbili na svou čest a svědomí, chránit zájmy České republiky a jejích občanů a při jejich ochraně nasadit i vlastní život. Nyní mezi nás a náš doposud obětavě naplňovaný slib vláda postavila překážku, která velké části z nás neumožní další setrvání ve služebním nebo pracovním poměru. Zabrání nám sloužit naší vlasti a našemu lidu. Důvodem k našemu propuštění má být odmítnutí povinné vakcinace proti nemoci, kterou se z objektivních důvodů necítíme ohroženi.

Proto my, členové IZS a ozbrojených sil České republiky již nemůžeme mlčet. Kategoricky nesouhlasíme s povinnou vakcinací proti nemoci, kterou velká část z nás již bez větších potíží prodělala. Proočkovanost v našich řadách je daleko nad celostátním průměrem, absolutní většina z nás je mimo rizikové skupiny. Doposud jsme bez jakýchkoliv problémů vykonávali naši práci i bez očkování a hodláme v tom pokračovat i nadále. Povinné očkování proti nemoci Covid-19 proto považujeme za irelevantní a obáváme se, že takový postup nám i celému českému lidu přinese daleko více škody, než užitku. Pokud by nová vláda trvala na důsledném vymáhání vyhlášky č. 466 / 2021 Sb., dojde k citelnému odlivu profesionálů z našich řad, čehož důsledkem bude ohrožení základních strategických funkcí státu, jež tyto složky zajišťují.

Vyzýváme tímto nového ministra zdravotnictví, a potažmo celou vládu, k nápravě této neutěšené situace. Odmítáme pokračování v zaběhlých kolejích, které vrazilo do společnosti nebývale ostrý klín. Nová vláda by se měla poučit z chyb vlády předešlé a zasadit se o sjednocení českého lidu, namísto jeho dalšího rozdělování. Požadujeme, aby nám, profesionálům IZS a ozbrojených sil ČR, bylo umožněno vykonávat službu veřejnosti, jako tomu bylo doposud. Dále požadujeme, aby byly důsledně respektovány základy demokratického právního státu, včetně základních práv a svobod zajištěných Listinou, a došlo k okamžitému ukončení zneužívání bezpečnostních složek státu pro vymáhání nezákonných a nedůvodně ukládaných omezujících opatření.

Sdělení občanům ČR

Součástí služebního slibu, který skládá každý příslušník bezpečnostního sboru při vzniku služebního poměru, jsou slova vyjadřující naše odhodlání chránit zájmy České republiky, třeba i s nasazením vlastního života. Vy, občané této země, jste Česká republika. My, členové integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR, jsme připraveni být tu pro Vás. Naším posláním je Vám pomáhat v situacích, které patří v lidském životě k těm nejtěžším, zachraňovat Vaše životy, chránit Vaše práva a Vaše hodnoty. Jsme odhodláni a připraveni být tu pro Vás i po 28. 2. 2022, bez ohledu na to, zda jsme již podstoupili posilující dávku, ukončili dvou-dávkové očkovací schéma, zvolili jedno-dávkový typ vakcíny nebo stále patříme k neočkovaným.

Zdůrazňujeme, že se nepovažujeme za tzv. antivaxery, jak nás pejorativně nazývají média. Hlavní důvod našeho odmítavého postoje vůči očkování proti viru SARS-CoV-2 spočívá v obavách o naši bezpečnost. Odborníkům přinášejícím k diskusi věcná fakta není v rozporu s demokratickými principy a svobodou názorového projevu ponechán veřejný prostor. Přesto jsou již nyní z oficiálních dokumentů známé některé z vážných nežádoucích účinků vakcín a samotná účinnost vakcín je velmi nestálá. Požadujeme předložení jasných bezpečnostních záruk podložených odbornými studiemi, včetně těch dlouhodobých, nikoli tendenční politická prohlášení, která byla již mnohokrát postupem času vyvrácena. Dále požadujeme důsledné dodržování ustanovení § 46 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví, s nímž by prohlášení těchto vakcín za povinné a způsob provedení vakcinace, byly v rozporu.

Pokud Vám není lhostejná současná situace spjatá s povinným očkováním pro profesní a jiné vybrané skupiny, prosíme, podpořte naši deklaraci svým podpisem. Každý občan by si měl uvědomit skutečnost, že pokud tato nedostatečně odborně diskutovaná vyhláška nebude novou vládou zrušena, zasáhne citelně nejen do personálních řad vybraných profesních skupin, ale mohla by do budoucna zajistit demokraticky nežádoucí precedens „ohýbání“ práva a zároveň otevřít dveře k povinné vakcinaci pro všechny obyvatele, včetně dětí.

Hlavní část

Profesionální práce neočkovaných příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil plnících svědomitě svůj služební slib i práce našich neočkovaných kolegů v rámci IZS je touto vyhláškou hrubě pošlapána. Nemožné se tak stává skutečností, a to, co bylo ještě před pár lety nemyslitelné, je nyní považováno za zcela běžné. Jako občané jsme se ocitli v době, kdy politika zcela zastínila lékařskou odbornost. To, co dříve bylo smyslem medicíny, tedy chránit zdraví a předcházet nemocem, je nyní podřízeno jedinému imperativu, kterým je očkování proti nemoci Covid-19. Bez očkování jako by neexistovaly jiné možnosti a formy pomoci. Naše přísaha nezahrnuje chránit zájmy nadnárodních korporací ani struktur na ně přisátých. Nezahrnuje ani hájit rozporuplná vládní rozhodnutí. Jsme ochránci práv v souladu se zákonem. Požadujeme, aby co nejdříve skončilo dělení, a to nejen státních zaměstnanců na očkované, neočkované, ale také nedůvodné dělení na občany zodpovědné a nezodpovědné.

Chceme připomenout, v jakém personálním stavu se bezpečnostní složky ČR nachází, zejména pokud hovoříme o personálních stavech Policie ČR. Tam je situace opravdu velmi vážná. Podstavy policistů jsou hlášeny ze všech krajů republiky. Personální stavy se aktuálně pohybují na kritické hranici, která může být prolomena odchodem dalších policistů, kteří povinné očkování odmítnou. Tím by mohl být ochromen chod některých oddělení a útvarů. Již nyní je nežádoucím důsledkem ještě větší omezení náboru nových příslušníků.

Bohužel, současná situace a vlna nátlaku ze strany nadřízených v kontextu nemoci Covid-19 si vybírá svou daň již nyní. Někteří z členů IZS a ozbrojených sil České republiky se pod tlakem událostí již rozhodli ukončit svůj služební nebo pracovní poměr nezávisle na tom, jaký bude další osud zmiňované vyhlášky. Někteří kolegové, kteří uvěřili prvotním slibům v kontextu dvou očkovacích dávek a následné ˮtečkyˮ, se cítí podvedeni a ztrácí motivaci v očkování dále pokračovat. To je brzy postaví do stejné pozice jako jejich doposud neočkované kolegy.

Poděkování

Závěrem, byť to není podstatou této deklarace, bychom velmi rádi poděkovali profesním odborníkům a expertům ve svých oborech, kteří se nebojí veřejně vystupovat a sdělovat lidem skutečná a věcně podložená fakta, jež uvádí věci na pravou míru a nevzbuzují jen strach a nenávist.

Velké díky tak patří zejména prof. Karlu Drbalovi, prof. Stanislavu Komárkovi, prof. Jaroslavu Turánkovi, prof. Peteru Staňkovi, prof. Michalu Klímovi, prof. Jiřímu Beranovi, MUDr. Janu Hnízdilovi, MUDr. Soně Pekové, MUDr. Anně Urbanové, MUDr. Vladimíru Čížkovi, JUDr. Jindřichu Rajchlovi, JUDr. Ondřeji Dostálovi, JUDr. Vladaně Vališové, JUDr. Zdeňkovi Koudelkovi, JUDr. Tomáši Nielsenovi, Mgr. Janě Hamplové, odborům ProLibertate a dalším, kteří se nebojí říkat pravdu.

Nesmíme však opomenout poděkování i všem služebním funkcionářům a jiným nadřízeným, pro které je racionalita a lidský přístup stále základním stavebním kamenem při jednání se svými podřízenými i v přístupu k veřejnosti. Děkujeme též policejnímu prezidentovi genmjr. Mgr. Janu Švejdarovi za jeho otevřenou snahu upozornit na naši složitou situaci.

Deklaraci nás příslušníků integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil České republiky bychom ukončili starým lékařským příslovím z dob, kdy ještě na světě převládal zdravý rozum:

Ohrožené chránit, nemocné léčit a zdravé nechat žít.

30. prosince 2021

ÚVODNÍ SIGNATÁŘI

pprap. Daniel Čížek
Liberec, Policie ČR
nrtm. Pavel Dítě
Třebíč, Armáda ČR
Jakub Hlavsa
DiS, Ústí nad Orlicí, Zdravotnická záchranná služba
kpt. Bc. Tomáš Ježek
Praha, Policie ČR
prap. Petra Veronika Knopp
Litoměřice, Policie ČR
nrtm. Tomáš Komárek
Prostějov, Armáda ČR
pprap. Mgr. et Mgr. Lucie Kovalaková
Praha, Policie ČR
Jaroslav Kužel
Milovice, Obecní a městská policie ČR
prap. Lukáš Maršál
Rakovník, Vězeňská služba ČR
Ing. Lukáš Pata
Bílina, Sbor dobrovolných hasičů
nprap. Iveta Patová
Bílina, Celní správa ČR
nprap. PhDr. David Pejřil
Ústí nad Labem, Policie ČR
plk. Mgr. Hana Šolcová
Pardubice, Hasičský záchranný sbor ČR

KE STAŽENÍ

Podepsat deklaraci

Poznámka: podpis bude nutné potvrdit v doručeném mailu.

Podpisy (27388)

členové IZS a ozbrojených sil ČR (6336)

Jméno město
Dana Šťastná Liberec
Svetlana Bervidova Praha
Jaroslav Vendl Sokolov
PhDr. Tomáš Nahodil Rýmařov
Tomáš Quirsfeld Bohušovice nad Ohří
Pavel Nagel Praha
Vladimír Dušek Chrudim
Martin Gazdík Třemošnice
Stanislav Kvapil Olomouc
Lubomír Šíp Prtřvald
Petr Kment Brněnec
Soňa Duráková Brno
Mgr. Radka Rizničová Tupesy
Syrový Karel Tabor
I Tatiana Raszková Holubice - Kozinec
Bc. Michal Kmeč DiS Robčice
Jiří Haltuf Hradec Králové
Bc. Petr Benda Tlučná
Jan Mansfeld Třešť
Bc. Kateřina Gášková Praha
Jakub Kopřiva Lešná - Jasenice
Matěj Ovský Ústí nad Labem
Zuzana Bartošová Dis.Příbram
Radka Hradecka Kladno
Bc. Lenka Kučerová Jablonec nad Jizerou
Jan Glogovský Český Krumlov
Kořan Kořan Děčín
Mgr. Karel Adamík
Pavel Novotný Milovice
Tomáš Steuer Brantice
Ing. Bc. Regina Chocholatá Pečky
Bc. Miroslav Kohout DiSKarlovy Vary
Vladimír Trojan Heřmanův Městec
Petr Jirásek Bublava 691
Miroslava Suchá Plzeň
Jitka Benešová Olomouc
Bc. Lukáš Vít Vít Březová
Ing. Ctirad Majdiš Vacanovice - Tršice
Jaroslav Štekrt Mělník
Vladimír Burian Františkovy Lázně
Pavlína Fajglová DiS. Mělník
Bc. Tereza Zdenkova Ceske Budejovice
Bc. Petr Zdráhala Olomouc
Luboš Wohlgemuth Pňovany-Rájov
Bc. Mirka Benešová DiS.Hradec Králové
Michal Loun Krásno
Petr Novák Šelešovice 125
Andréa Komárková BRNO
Bc. Petr Schiller Liteň
Petr Štěpán Třebíč
Kateřina Krejčiříková DiS.Zlín
Přemysl Polcar Most
Ing. Michal Kostroš Krnov
IVANA Pešková České Budějovice
Petr Hájek Jihlava
Dagmar Dagmar Sittková Sittková SittkováPraha
Dušan Kopečný Zlín
Lucie Bendová Luleč
Miroslav Zubacký Rokycany
Jakub Šterc Boskovice
Milan Šolc Nymburk
Mgr. Václav Kohout Praha
Andrea Andrea Turecka TureckaLhota pod Radčem
Věra Strnadová Český Brod
Bc. Jan Čáha Jílové u Prahy
Josef Veselý Veselý Hoštka
Mgr. Roman Wasserbauer Louny
Marek Malinkovič Praha
Radek Michálek Tymákov
Daniel Kříž Týniště nad Orlicí
Mgr. Tereza Pořízková Olomouc
Jaroslav Káda Štětí
Petr Podeszwa Praha
Bc. Miroslav Salay Jičín
Simona Janoušková Praha
Jiří Lupínek Javůrek
Eva Švábová České Budějovice
Bc. Petr Haška DiS. Praha
Bc Edita Krausová Brno
Ondřej Sobotka Sobotka DiSPraha
Míra Trnčák Rokytnice v Orlických horách
Alan Heinrich Praha
Tomáš Klimek Dolní Životice
Martin Svatoň Rychnov nad Kněžnou
Jindřich Šuta
Marie Fricová Rokytnice v Orlických horách
Bc. Eva Havelková Dis
Václav Pavelka Velemin
Stanislav Hasil Valtice
Michal Kevin Imre Mělník
Jakub Koudelka Dukovany
nstržm. Robert Oslanec Přerov
Bc. Jakub Karvánek České Budějovice
Ing. Radan Kukal Praha
Pavel Jansa Plzeň
Mgr. Radek Hlaváček MBAVlašim
Petr Fric Rokytnice v Orlických horách-152
Martin Brindza Rokytnice v Orlických horách
Tomáš Šubert Dolní Tošanovice
Radek Diviš Přerov
Martin Eliáš Litovel
Pavel Kašpar Praha
Ing. Zuzana Vyskočilová
Mudr Andrea Kopečková Ostrava
Josef Nypl Nemojov
Jaroslav Válka Brno
Mgr Václav Kulíř České Budějovice
Václav Hejna Řehlovice
Roman Pařízek Žďár nad Sázavou
Tomáš Stoklasa Přerov-5
Marek Zapletal Miroslav
Pavla Krejčová Klatovy
Jana Mrázová České Budějovice
David Školík Brušperk
Ivona Chowaniecová Třinec
Bc Petr Pěch Ostrava
Štěpán Melcher Valašské Klobouky
Jan Czókoly Ostrov u Macochy
Bc Monika Zelinková Znojmo
Kristýna Mechlová Frýdek Místek
Lukáš Mazurek Zlín
Tereza Švecová Příbram
Jiří Košín Opatov
Lucie Hladíková Brno
Erika Kacálková Sudislav nad Orlicí
Jan Mareš Nasavrky
Lenka Kotková DiSŽeliv
Miroslav Puda Ostrava
Jaroslav Kubíček Bruntál
Stanislava Hladíková Liberec
Jan Čihák Staré Ždánice
Ondřej Starý Brno
Viktor Školík Ostrava
Martin Macháček Havlíčkův Brod
Jakub Sehnoutek Hořice v Podkrkonoší
Jiří Horák Hrádek nad Nisou
Ing. František Uherka Čermná nad Orlicí
Karel Koubík Žatec
Lucie Korecová Litoměřice
Bc. Jan Valter DiS.Říčany
Ing. Pavel Borek Praha
Marek Červinka Poděbrady
Bc. Jan Tůma Blatná
Miloslav Brouček Radenín
Šimon Komenda Ostrava
Jaromír Zakl Plzeň
Ivan Netresta Klasterska Lhota
Filip Janoušek Velká Jesenice
Jiří Havel Hrádek nad Nisou
Miroslav Melmuka Česká Lípa

podporovatelé (21052)

Jméno město
Helena Maříková České Budějovice
Martin Starý
Richard Richard Laštůvka Laštůvka
Jitka Dupuy Praha
Inģ. Radka Svačinová Pardubice
Petr Doležal Břeclav
Dalibor Fiala Plzeň
Mgr. Tomáš Hrubý Karlovy Vary
Lenka Sajdlová Řečany nad Labem
Lukáš Ondráček Teplice nad Bečvou
Vera Dvorakova Teplice
Ing. Jan Resl Přepeře
Ing. Jaroslav Kajtman Topělec
Bc. Vendula Kadlecová
Lucie Linhartová
Libuše Doubková Brno
Marie Čudová České Budějovice 5
Bc Martin Vacek Koryčany
Radka NEJEZCHLEBOVA Mohelnice
Šárka Blinková Olomouc
ing.arch. Zdenka Janků CSc.Praha
Emilie Vavřínová Česká Třebová
Michaela Černá Strachaly
Ing. Natálie Málková Žatec
Zdeňka Matějová Ostrava
Bedřich Boháč Pardubice
Martin Lefnar Hodonice
Magdaléna Jeřábková Vsetín
Gabriela Suchardová Jenišovice
Daniel Mikeš Mikeš Plasy
Petr Dostál Doudleby nad Orlicí
Pavel Soukup Štětí
Roman Ševčík Miroslav
Olga Statecna Tabor
Antonia Srbková JINDŘ.HRADEC
Ilona Andonova Praha 10
Gabriela Havrdová Třešť
Daniela Rysková Chodov
Ing.Bc. Tomáš Holec Dolní Tošanovice
Zdenka Hlínská Ústí nad Labem
Jana Bártová Přepeře
Petr Merkl Velké Poříčí
Marie Palová Držkov
Taťána Poděbradská Pelhřimov
Stanislav Čech Liberec
David Fingerhut Koloveč/Koloveč
Blanka Dorenová HEJNICE
Dita Hájková Opava
Petr Kolomar Dolní Dvořiště
Marcela Praunová Raspenava
Monika Holštajnová Frýdlant
David Stránský Čelákovice
Martin Neduchal Milotice
Alena Procházková Praha
Petr Štěpán Němčice
Zdeněk Bábek Ptení
Bohumíra Černá Staňkov
DiS. Leoš Slavík Přelouč
Zdeněk Dvořák Stará Huť
Ing. Edita Paskovska Liberec
Radlová Jiřina Jiřina Kynšperk
Petr Dvořák Brno
Rostislav Reichl Ruda nad Moravou
Karla Betková Děčín
Bc. Lenka Rašková Olomouc
Filip Vesely Líbeznice
Pavla Sechterova Nezdice na Šumavě
Jan Průšek Pardubice
Dusan Palkovic Skalice u České Lípy 79, 47117
Helena Obrová Šumperk
Iva Dobrozemská Ženklava
Tereza Bočková
Jaroslav Šourek Jablonec nad Nisou
Karel Erben Cheb
Kateřina Tatarová Brno
Olga MuzičkovaTeplice Teplice
Zdeněk Jarolím Ostrava-Dubina
Petr Holý Unhošť
Lucie Kaplanová Libchavy
Mgr. Daniela Karlová Radnice
Miroslava Zuberecová Šintava, Slovenská republika
Karel Chromec Litovel
Mgr. Milena Sýkorová Praha
Mgr. Monika Součková Liberec 1
Ivana Nytra Ostrava
Petr Štěpánek Česká Lípa
Mgr. Petr Švorc Rabakov
Hana Kadeřávková Praha 4
Mgr. Hana Novotná Olomouc
Kateřina Knotková Slavkov u Brna
Tomáš Zíka Dolní Zálezly
Miloš Mazourek Hradečno
Milos Vavrusa Brno
Aleš Syrovátka Syrovátka Praha 6
PhDr. Alena Bártová Lysá nad Labem
Hana žížalová Praha
Evžena Janovská DiSPraha
Eva Millerová Frýdek-Místek
Jakub Routa Ostrov
Mgr. Vladimíra Přichystalová Moravská Třebová
Mgr. Ilona Borková Čáslav
Miroslav Vojtek Hlučín
Olga Sazamová Krásná Lípa
Adriana Dolejší Kadaň
Kristýna Švajnerová Praha
Eva Slováčková Zlín
Zlatuše Musilová Karlovy Vary
Lucie Meškanová České Budějovice
Barbara Kocábková Praha
Petr Fišer České Budějovice
Lenka Havlíčková Klatovy
Martina Luxa Petrovice
Hana Trnková Liblice
Dagmar Franková České Budějovice
Jiří Vondrák Praha
Mgr. Jana Švábková Plzeň
Petr Stefanski Ostrava
Jaroslav Koutensky Ostružno
Vera Kottasova Velké Popovice
Stanislava Zdeňková Praha
Jiří Pultrer Klenovice na Hané
Hana Tlapakova Česká Třebová
Josef Šantrůček Křečhoř
Iveta Maciarzová Plzeň
Aleš Havránek Telč
Jaroslav Tlapák Česká Třebová
Ludmila Holbova Vsetín
Mgr. Markéta Macounová Katusice
Svatopluk Všetečka Praha
Jiří Dolejš
Alena Vídenská Potštejn
Dominik Bebr Teplice
Milena Střílková Chřibská
Sofie Sarras Halouny
Hana Šourková Jablonec nad Nisou
Ing. Eva Ziková Přerov
Ing. Pavel Žídek Choceň
Vidová Vidová Havířov
Ing. Jiří Jelínek Praha 4
Lenka Svobodová Kolín
Lucie Gondová Praha
mgr. Eva Dolejšová PhDKamenný Újezd
Olga Todorová Ústí nad Labem
Marta Chodorova Milevsko
Václav Houba Velká Dobrá
Vít Koliandr Litvínov
Milena Tarynova Volyne
Eva Konvalinková Dlažov
Eva Vobořilová Bechyně
Danuše Menšíková Jindřichův Hradec