Deklarace členů IZS a ozbrojených sil ČR

Jménem všech níže podepsaných členů integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR, tímto deklarujeme a svým podpisem stvrzujeme zásadní nesouhlas s povinnou vakcinací našich profesních skupin proti nemoci Covid-19. V rámci této deklarace též vyzýváme nastupující vládu k okamžitému zrušení vyhlášky č. 466 / 2021 Sb. ze dne 7. 12. 2021.

ÚVOD

My, příslušníci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil České republiky a některých dalších složek IZS, jsme slíbili na svou čest a svědomí, chránit zájmy České republiky a jejích občanů a při jejich ochraně nasadit i vlastní život. Nyní mezi nás a náš doposud obětavě naplňovaný slib vláda postavila překážku, která velké části z nás neumožní další setrvání ve služebním nebo pracovním poměru. Zabrání nám sloužit naší vlasti a našemu lidu. Důvodem k našemu propuštění má být odmítnutí povinné vakcinace proti nemoci, kterou se z objektivních důvodů necítíme ohroženi.

Proto my, členové IZS a ozbrojených sil České republiky již nemůžeme mlčet. Kategoricky nesouhlasíme s povinnou vakcinací proti nemoci, kterou velká část z nás již bez větších potíží prodělala. Proočkovanost v našich řadách je daleko nad celostátním průměrem, absolutní většina z nás je mimo rizikové skupiny. Doposud jsme bez jakýchkoliv problémů vykonávali naši práci i bez očkování a hodláme v tom pokračovat i nadále. Povinné očkování proti nemoci Covid-19 proto považujeme za irelevantní a obáváme se, že takový postup nám i celému českému lidu přinese daleko více škody, než užitku. Pokud by nová vláda trvala na důsledném vymáhání vyhlášky č. 466 / 2021 Sb., dojde k citelnému odlivu profesionálů z našich řad, čehož důsledkem bude ohrožení základních strategických funkcí státu, jež tyto složky zajišťují.

Vyzýváme tímto nového ministra zdravotnictví, a potažmo celou vládu, k nápravě této neutěšené situace. Odmítáme pokračování v zaběhlých kolejích, které vrazilo do společnosti nebývale ostrý klín. Nová vláda by se měla poučit z chyb vlády předešlé a zasadit se o sjednocení českého lidu, namísto jeho dalšího rozdělování. Požadujeme, aby nám, profesionálům IZS a ozbrojených sil ČR, bylo umožněno vykonávat službu veřejnosti, jako tomu bylo doposud. Dále požadujeme, aby byly důsledně respektovány základy demokratického právního státu, včetně základních práv a svobod zajištěných Listinou, a došlo k okamžitému ukončení zneužívání bezpečnostních složek státu pro vymáhání nezákonných a nedůvodně ukládaných omezujících opatření.

Sdělení občanům ČR

Součástí služebního slibu, který skládá každý příslušník bezpečnostního sboru při vzniku služebního poměru, jsou slova vyjadřující naše odhodlání chránit zájmy České republiky, třeba i s nasazením vlastního života. Vy, občané této země, jste Česká republika. My, členové integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR, jsme připraveni být tu pro Vás. Naším posláním je Vám pomáhat v situacích, které patří v lidském životě k těm nejtěžším, zachraňovat Vaše životy, chránit Vaše práva a Vaše hodnoty. Jsme odhodláni a připraveni být tu pro Vás i po 28. 2. 2022, bez ohledu na to, zda jsme již podstoupili posilující dávku, ukončili dvou-dávkové očkovací schéma, zvolili jedno-dávkový typ vakcíny nebo stále patříme k neočkovaným.

Zdůrazňujeme, že se nepovažujeme za tzv. antivaxery, jak nás pejorativně nazývají média. Hlavní důvod našeho odmítavého postoje vůči očkování proti viru SARS-CoV-2 spočívá v obavách o naši bezpečnost. Odborníkům přinášejícím k diskusi věcná fakta není v rozporu s demokratickými principy a svobodou názorového projevu ponechán veřejný prostor. Přesto jsou již nyní z oficiálních dokumentů známé některé z vážných nežádoucích účinků vakcín a samotná účinnost vakcín je velmi nestálá. Požadujeme předložení jasných bezpečnostních záruk podložených odbornými studiemi, včetně těch dlouhodobých, nikoli tendenční politická prohlášení, která byla již mnohokrát postupem času vyvrácena. Dále požadujeme důsledné dodržování ustanovení § 46 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví, s nímž by prohlášení těchto vakcín za povinné a způsob provedení vakcinace, byly v rozporu.

Pokud Vám není lhostejná současná situace spjatá s povinným očkováním pro profesní a jiné vybrané skupiny, prosíme, podpořte naši deklaraci svým podpisem. Každý občan by si měl uvědomit skutečnost, že pokud tato nedostatečně odborně diskutovaná vyhláška nebude novou vládou zrušena, zasáhne citelně nejen do personálních řad vybraných profesních skupin, ale mohla by do budoucna zajistit demokraticky nežádoucí precedens „ohýbání“ práva a zároveň otevřít dveře k povinné vakcinaci pro všechny obyvatele, včetně dětí.

Hlavní část

Profesionální práce neočkovaných příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil plnících svědomitě svůj služební slib i práce našich neočkovaných kolegů v rámci IZS je touto vyhláškou hrubě pošlapána. Nemožné se tak stává skutečností, a to, co bylo ještě před pár lety nemyslitelné, je nyní považováno za zcela běžné. Jako občané jsme se ocitli v době, kdy politika zcela zastínila lékařskou odbornost. To, co dříve bylo smyslem medicíny, tedy chránit zdraví a předcházet nemocem, je nyní podřízeno jedinému imperativu, kterým je očkování proti nemoci Covid-19. Bez očkování jako by neexistovaly jiné možnosti a formy pomoci. Naše přísaha nezahrnuje chránit zájmy nadnárodních korporací ani struktur na ně přisátých. Nezahrnuje ani hájit rozporuplná vládní rozhodnutí. Jsme ochránci práv v souladu se zákonem. Požadujeme, aby co nejdříve skončilo dělení, a to nejen státních zaměstnanců na očkované, neočkované, ale také nedůvodné dělení na občany zodpovědné a nezodpovědné.

Chceme připomenout, v jakém personálním stavu se bezpečnostní složky ČR nachází, zejména pokud hovoříme o personálních stavech Policie ČR. Tam je situace opravdu velmi vážná. Podstavy policistů jsou hlášeny ze všech krajů republiky. Personální stavy se aktuálně pohybují na kritické hranici, která může být prolomena odchodem dalších policistů, kteří povinné očkování odmítnou. Tím by mohl být ochromen chod některých oddělení a útvarů. Již nyní je nežádoucím důsledkem ještě větší omezení náboru nových příslušníků.

Bohužel, současná situace a vlna nátlaku ze strany nadřízených v kontextu nemoci Covid-19 si vybírá svou daň již nyní. Někteří z členů IZS a ozbrojených sil České republiky se pod tlakem událostí již rozhodli ukončit svůj služební nebo pracovní poměr nezávisle na tom, jaký bude další osud zmiňované vyhlášky. Někteří kolegové, kteří uvěřili prvotním slibům v kontextu dvou očkovacích dávek a následné ˮtečkyˮ, se cítí podvedeni a ztrácí motivaci v očkování dále pokračovat. To je brzy postaví do stejné pozice jako jejich doposud neočkované kolegy.

Poděkování

Závěrem, byť to není podstatou této deklarace, bychom velmi rádi poděkovali profesním odborníkům a expertům ve svých oborech, kteří se nebojí veřejně vystupovat a sdělovat lidem skutečná a věcně podložená fakta, jež uvádí věci na pravou míru a nevzbuzují jen strach a nenávist.

Velké díky tak patří zejména prof. Karlu Drbalovi, prof. Stanislavu Komárkovi, prof. Jaroslavu Turánkovi, prof. Peteru Staňkovi, prof. Michalu Klímovi, prof. Jiřímu Beranovi, MUDr. Janu Hnízdilovi, MUDr. Soně Pekové, MUDr. Anně Urbanové, MUDr. Vladimíru Čížkovi, JUDr. Jindřichu Rajchlovi, JUDr. Ondřeji Dostálovi, JUDr. Vladaně Vališové, JUDr. Zdeňkovi Koudelkovi, JUDr. Tomáši Nielsenovi, Mgr. Janě Hamplové, odborům ProLibertate a dalším, kteří se nebojí říkat pravdu.

Nesmíme však opomenout poděkování i všem služebním funkcionářům a jiným nadřízeným, pro které je racionalita a lidský přístup stále základním stavebním kamenem při jednání se svými podřízenými i v přístupu k veřejnosti. Děkujeme též policejnímu prezidentovi genmjr. Mgr. Janu Švejdarovi za jeho otevřenou snahu upozornit na naši složitou situaci.

Deklaraci nás příslušníků integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil České republiky bychom ukončili starým lékařským příslovím z dob, kdy ještě na světě převládal zdravý rozum:

Ohrožené chránit, nemocné léčit a zdravé nechat žít.

30. prosince 2021

ÚVODNÍ SIGNATÁŘI

pprap. Daniel Čížek
Liberec, Policie ČR
nrtm. Pavel Dítě
Třebíč, Armáda ČR
Jakub Hlavsa
DiS, Ústí nad Orlicí, Zdravotnická záchranná služba
kpt. Bc. Tomáš Ježek
Praha, Policie ČR
prap. Petra Veronika Knopp
Litoměřice, Policie ČR
nrtm. Tomáš Komárek
Prostějov, Armáda ČR
pprap. Mgr. et Mgr. Lucie Kovalaková
Praha, Policie ČR
Jaroslav Kužel
Milovice, Obecní a městská policie ČR
prap. Lukáš Maršál
Rakovník, Vězeňská služba ČR
Ing. Lukáš Pata
Bílina, Sbor dobrovolných hasičů
nprap. Iveta Patová
Bílina, Celní správa ČR
nprap. PhDr. David Pejřil
Ústí nad Labem, Policie ČR
plk. Mgr. Hana Šolcová
Pardubice, Hasičský záchranný sbor ČR

KE STAŽENÍ

Podepsat deklaraci

Poznámka: podpis bude nutné potvrdit v doručeném mailu.

Podpisy (27447)

členové IZS a ozbrojených sil ČR (6346)

Jméno město
Stanislav Kvapil Olomouc
Mgr. Karel Adamík
Jaroslav Vendl Sokolov
Bc. Petr Benda Tlučná
Miroslava Suchá Plzeň
Vladimír Burian Františkovy Lázně
Bc. Miroslav Kohout DiSKarlovy Vary
Bc. Lenka Kučerová Jablonec nad Jizerou
Syrový Karel Tabor
Vladimír Trojan Heřmanův Městec
Pavel Nagel Praha
Soňa Duráková Brno
Mgr. Radka Rizničová Tupesy
Tomáš Quirsfeld Bohušovice nad Ohří
Petr Kment Brněnec
Tomáš Petera Litoměřice
PhDr. Tomáš Nahodil Rýmařov
Bc. Lukáš Vít Vít Březová
Vladimír Dušek Chrudim
Jan Hálek Český Krumlov
Bc. Kateřina Gášková Praha
Kořan Kořan Děčín
Matěj Ovský Ústí nad Labem
Ing. Bc. Regina Chocholatá Pečky
Dana Šťastná Liberec
Bc. Luboš Kakáč Blansko
Radka Hradecka Kladno
Petr Jirásek Bublava 691
Bc. Michal Kmeč DiS Robčice
Martin Špaček Jince
Lucie Korecová Litoměřice
Ing Kamil Jadamus Hradec Králové
Anna Kodesova Liberec
Tomáš Bobák Pelhřimov
Tomáš Jetel Prostějov
nprap. Bc. Jiří Jergl DiS.Praha
Přemysl Hudec Most
Ivan Matějíček Uherský Brod
Bc. por. Ján Slúka
Michal Josiek Karviná
Jaroslav Hodys npor. v.v. Litoměřice
Karel Tomášek Tomášek Nymburk
Bc. Linda Reindlová Praha
Dis Iveta Rejmanová Pardubice
Bc. Petr Schiller Liteň
Nella Jančíková Blansko
Mgr. Alena Nováčková Nováčková MBAPraha 9
Tomáš Kaur DiSNová Ves v Horách
Pavel Boor Slup 102
David Smilek Myslibořice
Tomáš Steuer Brantice
Jan Warzel JSDHO Česká Lípa
Lucie Hladíková Brno
František Špán Prachatice
Jan Glogovský Český Krumlov
Michal Pavel Hradec Králové
Mgr. Jan Morávek Dolní Roveň
Yveta Tomanová Zámrsk
Ing. Bc. Miroslav Kupka Strakonice
Pavla Fejtková Kladno
Svetlana Bervidova Praha
Martin Gazdík Třemošnice
Lubomír Šíp Prtřvald
I Tatiana Raszková Holubice - Kozinec
Jiří Haltuf Hradec Králové
Jan Mansfeld Třešť
Jakub Kopřiva Lešná - Jasenice
Zuzana Bartošová Dis.Příbram
Pavel Novotný Milovice
Jitka Benešová Olomouc
Ing. Ctirad Majdiš Vacanovice - Tršice
Jaroslav Štekrt Mělník
Pavlína Fajglová DiS. Mělník
Bc. Tereza Zdenkova Ceske Budejovice
Bc. Petr Zdráhala Olomouc
Luboš Wohlgemuth Pňovany-Rájov
Bc. Mirka Benešová DiS.Hradec Králové
Michal Loun Krásno
Petr Novák Šelešovice 125
Andréa Komárková BRNO
Petr Štěpán Třebíč
Kateřina Krejčiříková DiS.Zlín
Přemysl Polcar Most
Ing. Michal Kostroš Krnov
IVANA Pešková České Budějovice
Petr Hájek Jihlava
Dagmar Dagmar Sittková Sittková SittkováPraha
Dušan Kopečný Zlín
Lucie Bendová Luleč
Miroslav Zubacký Rokycany
Jakub Šterc Boskovice
Milan Šolc Nymburk
Mgr. Václav Kohout Praha
Andrea Andrea Turecka TureckaLhota pod Radčem
Věra Strnadová Český Brod
Bc. Jan Čáha Jílové u Prahy
Josef Veselý Veselý Hoštka
Mgr. Roman Wasserbauer Louny
Marek Malinkovič Praha
Radek Michálek Tymákov
Daniel Kříž Týniště nad Orlicí
Mgr. Tereza Pořízková Olomouc
Jaroslav Káda Štětí
Petr Podeszwa Praha
Bc. Miroslav Salay Jičín
Simona Janoušková Praha
Jiří Lupínek Javůrek
Eva Švábová České Budějovice
Bc. Petr Haška DiS. Praha
Bc Edita Krausová Brno
Ondřej Sobotka Sobotka DiSPraha
Míra Trnčák Rokytnice v Orlických horách
Alan Heinrich Praha
Tomáš Klimek Dolní Životice
Martin Svatoň Rychnov nad Kněžnou
Jindřich Šuta
Marie Fricová Rokytnice v Orlických horách
Bc. Eva Havelková Dis
Václav Pavelka Velemin
Stanislav Hasil Valtice
Michal Kevin Imre Mělník
Jakub Koudelka Dukovany
nstržm. Robert Oslanec Přerov
Bc. Jakub Karvánek České Budějovice
Ing. Radan Kukal Praha
Pavel Jansa Plzeň
Mgr. Radek Hlaváček MBAVlašim
Petr Fric Rokytnice v Orlických horách-152
Martin Brindza Rokytnice v Orlických horách
Tomáš Šubert Dolní Tošanovice
Radek Diviš Přerov
Martin Eliáš Litovel
Pavel Kašpar Praha
Ing. Zuzana Vyskočilová
Mudr Andrea Kopečková Ostrava
Josef Nypl Nemojov
Jaroslav Válka Brno
Mgr Václav Kulíř České Budějovice
Václav Hejna Řehlovice
Roman Pařízek Žďár nad Sázavou
Tomáš Stoklasa Přerov-5
Marek Zapletal Miroslav
Pavla Krejčová Klatovy
Jana Mrázová České Budějovice
David Školík Brušperk
Ivona Chowaniecová Třinec
Bc Petr Pěch Ostrava
Štěpán Melcher Valašské Klobouky
Jan Czókoly Ostrov u Macochy
Bc Monika Zelinková Znojmo

podporovatelé (21101)

Jméno město
Jiří Pultrer Klenovice na Hané
Zdeňka Matějová Ostrava
Bc. Lenka Rašková Olomouc
Bc Martin Vacek Koryčany
Bedřich Boháč Pardubice
Petr Stefanski Ostrava
Vera Kottasova Velké Popovice
Stanislava Zdeňková Praha
Alena Procházková Praha
Bohumila Závorková Hluboká nad Vltavou
Ing. Jaroslav Kajtman Topělec
DiS. Leoš Slavík Přelouč
Tomáš Pfeifer Nový Hrádek
Jitka Dupuy Praha
Monika Holštajnová Frýdlant
Petr Kolomar Dolní Dvořiště
Lida Ruprichova Rychnov nad Kněžnou
Lida Ruprichova Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Hana Novotná Olomouc
Soňa Kukulová Dolní Lutyně
Petr Markl Přerov
Mgr. Michaela Auerová Horní Beřkovice
Bc. Pavel Chalupsky Blatnice 69
Martin Lefnar Hodonice
Romana Židiková Vysoké Mýto
Rostislav Reichl Ruda nad Moravou
Hana Trnková Liblice
Jiřina Poloprutská Liberec
Ing Jiří Kovář Kotvrdovice
Petr Poledňák Milotice nad Opavou
Jindřich Mikoláš Hradíštko
Roman Ševčík Miroslav
Radlová Jiřina Jiřina Kynšperk
Jaroslav Koutensky Ostružno
Petra Hartmanová Most
Kateřina Švarcová Osek (okr. Teplice)
Jindra Věchtová Jesenný
Vlasta Maslenová Klenčí pod Čerchovem
Claudie Černohorská Domažlice
Marek Faic Zlín
Steffi NIKLFELD Mladá Boleslav
Michal Müller Praha 8- Libeň
Bohumíra Černá Staňkov
Lucie Bartošová Lázně Bělohrad
Eva Librova Brno
Jan Průšek Pardubice
Alena Skřivánková Louny
Lucie Antonínová Brno
Kateřina Payne Payne Stříbrnice
Hana Švédová Řetuvka
Jan Hartman LIČNO
Vladan Mifek Telnice u Brna
Vojtěch Uhlíř Zaloňov
Ing Hynek Pernica Brno
Michaela Velkoborská Klatovy
Filip Sahulka Čáslav
Michal Ondrašík Babice
Petr Šnýdr Újezd
Ivana Nytra Ostrava
Ivo Gajdošík Bruntál
Mgr. Lenka Suchánková Ostrava
Marie Uhlířová Horní Planá
Mgr. Martin Lauer Brno
------------- Stanislav VACULÍK -------------------KOLÍN II
Petr Holy Pribram
Radim Polach Fulnek
Jiří Svoboda Liberec
Aleš Lysák Vrbovec
Ivana Marečková Ostředek
Lenka Nemcova Blansko
Dana Šimanovská Mimoň
Vera Broderick Červený Kostelec
Michal Zpěváček Zpěváček Milevsko
Bc. Hana Zahradníková Nový Bor
Karel Průša Průša Tihava
Kateřina Krásná Jablonec nad Nisou
Gabriela Suchardová Jenišovice
Libuše Doubková Brno
Alena Levková Krásné Údolí
Luboš Zikmund Čelákovice
Mgr. Šárka Valeriánová Mikulov na Moravě
Jiří Dospěl Hostivice
Mgr. Šárka Křiváčková Tučapy
Miroslav Čapek Martinice v Krkonoších
Jan Brňák Brňák Srch
Petr NETOPIL Kostelec nad Orlicí
Alžběta Kadlčíková Hradčovice
Milena Svobodová Teplice
Olga Sazamová Krásná Lípa
Hana Sklenářová Rajhrad
Karel Kabát Hradec Králové
Jan Melich Jirkov
Olga Statecna Tabor
Ing. Kamila Kopřivová Kopřivová Hlušovice
Petr Dostál Doudleby nad Orlicí
Jiří Procházka Kopřivnice
Ing. Petr Novotný Kuřim
Pavla Mansfeldová Stráž pod Ralskem
Dusana Bedecova
Ida Foitová Mladá Boleslav
Kateřina Dufková MBALouny
Martina Zemancová Benátky nad Jizerou
Jan Holas Hradec Králové
Monika Svobodová Brno
Šárka Omaníková Životice u Nového Jičína
Jiří Dv Praha 8
Luboš Bečka Ústí nad Labem - Neštěmice
Václav Jirsík Pečky
Ing.Bc. Tomáš Holec Dolní Tošanovice
Světlana Sall MatkaOstrava
Lenka Mazourková Hradečno
Radek Nápravník Praha
Eva Šandová Písek
Pavlína Beránková DiS.Pardubice
Petra Shanti Griessová Řehenice
Eva Ondráčková Rájec - Jestřebí
Mgr. David Kovář Mikulášovice
Tomáš Tesař Šluknov
Ing. Martin Hájek CSc.Habří
Ludmila Holbova Vsetín
Božena Hejtmancová DisTřemošná
David Stránský Čelákovice
Fochtova Vladimira Vladimira Jirkov
Mgr. Iva Volfová České Budějovice
Hana Srbová Tatobity 88
Hana Kadeřávková Praha 4
Roman Stejskal Znojmo
Pavel Soukup Štětí
Lukas Svoboda Kyjov
Ilona Andonova Praha 10
Mgr. Josef Vrána Znojmo
romana svobodová brno
Jana Soppe Praha
Marta Švecová Petrov u Prahy
Karel Jeřábek Brno
Václav Löffelmann Klatovy
Ing. Věra Řeháková Mezihoří
Vladimír Daněk Humpolec
Miroslava Procházková Kopřivnice
Mgr. Jitka Dooley Brno
Michal Sklenář Modřice
Marie Burkartová Slavonice
Ing. Tomáš Petřík Zlín
Jiří Masek Bohumín
Jana Megisová Soběslav
Ing. Pavel Žídek Choceň
Kateřina Nováková Lysá nad Labem
Mgr. Zuzana Lehoučková Plzeň
Jiří Vrtíška Zeleneč
Jana Bednářová Olomouc